Waterbewustzijn onder kinderen!

Geen categorie

Een van de opdrachtgevers waar Novio Research het afgelopen jaar voor heeft gewerkt is Waterschap Hollandse Delta (WSHD). Waterschap Hollandse Delta is o.a. verantwoordelijk voor het beheer van dijken, voor het zuiveren van afvalwater van huishoudens en bedrijven in Zuid-Holland en voor veilige wegen en vaarwegen.

Het centrale thema bij het onderzoek was het waterbewustzijn van kinderen en jongeren binnen het verzorgingsgebied van WSHD en daar lag gelijk de grootste uitdaging binnen het onderzoektraject! Het waterschap strekt zich uit over 5 eilanden en binnen die kleine regio waren we op zoek naar de mening van kinderen en jongeren tussen de 8 en 18 jaar. Uiteindelijk hebben we via een combinatie van onderzoekmethoden 390 respondenten bereid gevonden mee te werken aan het onderzoek waardoor we goede uitspraken konden doen over hoe deze doelgroep omgaat met het thema waterbewustzijn.

De onderzoekresultaten zijn inmiddels verwerkt in een mooie infographic die we graag delen. Na deze studie heeft er inmiddels al een tweede studie plaatsgevonden waarin voor WSHD werd geïnventariseerd of men bekend is met de communicatie kanalen van WSHD en de wijze waarop inwoners van het verzorgingsgebied in contact willen blijven met WSHD.

Het onderzoek heeft in elk geval laten zien dat het combineren van panels soms zeer nuttig kan zijn om de haalbaarheid van het bereiken van de juiste doelgroepen te kunnen realiseren. De database van Novio Research is zo ingericht dat we aan de achterkant eenvoudig deze koppeling kunnen realiseren waardoor we ook in staat zijn lastige doelgroepen te bereiken. Missie geslaagd!

Klik hier om de infographic te bekijken.