Jongeren ‘YouTuben’ erop los!

Geen categorie

Begin juni voerde Novio Research in opdracht van HEMA een online onderzoek uit onder zowel ouders als jongeren in de leeftijd van 12 tot 18 jaar. In het onderzoek heeft Novio Research o.a. gekeken naar het gebruik van YouTube door jongeren en hun ambitie om een bekende YouTuber te worden. Deze zomer biedt HEMA namelijk iets nieuws; gratis online lessen via een ‘vlog academy’. Jongeren worden hier opgeleid tot professioneel vlogger en krijgen de juiste kneepjes van ‘het vak’ aangeleerd door bekende YouTubers.

Het YouTube-gebruik ligt hoog blijkt uit de 1.000 jongeren die wij hebben ondervraagd . Ruim 70% maakt regelmatig YouTube-video’s en de meerderheid plaatst wel eens zelfgemaakte video’s op zijn/haar eigen YouTube-kanaal. Bijna 40% is dan ook geïnteresseerd in een opleiding tot professioneel vlogger. Hoewel ouders maar weinig begrijpen van de populariteit en fascinatie van YouTube bij jongeren, geven ze wel aan hun kind te willen steunen bij het verwezenlijken van hun YouTube-droom.

HEMA gebruikt de resultaten van het onderzoek om publiciteit te genereren voor hun campagne “Eigen School, Eigen Ding”.

Inmiddels zijn bovenstaande en andere resultaten terug te vinden op diverse nieuwssites zoals de Telegraaf en het Algemeen Dagblad.

Specificaties onderzoek

Het online veldwerk heeft plaatsgevonden van 7 juni-16 juni 2017 onder Novioresearch-panelleden. Er is representatief uitgestuurd op de doelgroep. Daarna is per leeftijd gewogen naar een evenredige verdeling voor geslacht. In totaal hebben ruim 1000 respondenten tussen de 12 en 18 jaar deelgenomen aan de studie.

Mogelijkheden PR onderzoek

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden voor uw bedrijf om onderzoek te laten uitvoeren onder deze doelgroep of bent u benieuwd hoe uw bedrijf via PR onderzoek onder de aandacht kan komen, neem dan contact op met uw contactpersoon binnen Novio Research: Hans de Jong hans.de.jong@novioresearch.nl.